Juni 2023 - De helft van 2023 is alweer bijna voorbij! Een moment om terug te kijken.

Wat een rollercoaster waren de afgelopen maanden, was het afgelopen jaar!

Op 26 juni 2022 heeft Gertine het eerste bericht gepost op Facebook over het buurtkastje die zij bij haar huis geplaatst heeft. Vanaf november 2022 werden er maandelijks voedselpakketten uitgedeeld. De wens om meer mensen te kunnen helpen met voedselsteun, groeide en groeide. Samen met Thuis in Zuid werd er gezocht naar een ruime locatie waarbij het mogelijk was om deze wens in vervulling te laten gaan. Buurthuis de Meerpaal Ede heeft een prachtige ruimte beschikbaar gesteld en zo is de Winkel zonder kassa ontstaan. In februari 2023 is de winkel voor het eerst opengegaan en mochten we 40 gezinnen verwelkomen!

Op de achtergrond moest er heel veel geregeld worden. Stichting VoedselConnect werd opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Contacten werden gelegd, een zakelijke rekening werd geregeld, een website gemaakt. Al met al een hele papierwinkel!

En nu het mooie bericht: we hebben een ANBI status gekregen! Als u het werk van Stichting VoedselConnect / Winkel zonder kassa financieel wilt steunen, is uw gift aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting!

Wilt u een gift overmaken? Dat is geweldig! Op onze Home pagina staat een doneerknop!

Wilt u meer weten? Dan kunt u uw vragen stellen via het contactformulier of per mail - info@stichtingvoedselconnect.nl.