In 2022 is Gertine gestart met een buurtkastje omdat zij zag dat de nood van mensen die in stille armoede leven in Ede

erg hoog is. Dit is uitgebreid naar het maandelijks verstrekken van voedselpakketten. Omdat dit qua ruimte in huis niet

meer behapbaar was, is er samen met Thuis in Zuid gezocht naar een ruimte voor een winkel. Er is een mooie ruimte

gevonden in een buurthuis in Ede Zuid. Zo is de Winkel zonder kassa ontstaan. Een winkel voor mensen die in stille

armoede leven door o.a. de hoge energiekosten, prijsverhogingen van voedingsmiddelen en andere producten.

Ons doel is om deze mensen een steuntje in de rug te geven in deze moeilijke tijden.

 

Momenteel steunen wij ± 45 gezinnen. Eén keer per maand komen zij boodschappen doen in de winkel. In de toekomst

willen wij dit heel graag uitbreiden naar wekelijks open of steun voor meer gezinnen. Helaas ontbreken daar op dit moment

de financiële middelen voor. 

 

Woont u in Ede of Bennekom en ontvangt u op geen andere wijze voedselsteun, maar heeft u deze steun hard nodig?

Stuur ons dan een bericht via het contactformulier. Meer informatie over de aanmeldprocedure vindt u hier.  

 

Wilt u ons financieel steunen of weet u organisaties die ons zouden willen steunen d.m.v. het beschikbaar stellen van

voedsel of financiële middelen? Dan horen wij dat graag!